Shape Future Care

Whistler LFMi

Long functie meet instrument

Whistler LFMi

De Vraag

“Als kinderarts zie ik veelkleine kinderen met luchtwegklachten. Omdat er geen instrumenten zijn die longfunktie kunnen meten bij heel jonge kinderen, ontstond de behoefte aan een nieuw en gebruiksvriendelijk handzaam apparaat. “ zegt Prof .Dr. C.K. van der Ent – kinderartspulmonoloog.

De brug

De Whistler is ontwikkeld door CCM Centre for Concepts in Mechatronics, Pontes Medical en WeLL Design, in nauwe samenwerking met kinderlongarts Professor Van der Ent van het UMC Utrecht.

Effect

• Betere diagnosestelling.

• Te gebruiken vanaf babyleeftijd tot 100 jaar.

• Minder onnodig medicijngebruik

Marktpartij

MediSpirit

Web: www.medispirit.eu

Tel: 088-1168 700

Mathijs van Dijk van WeLL Design

Pontes is een voorbeeld van hoe Open Innovatie gestalte kan krijgen

In Pontes zien wij een ontwikkelingspartner die de juiste medische specialismen weet te mobiliseren, maar juist ook snel marktinformatie weet te vergaren en contacten weet te leggen met externe partijen op het gebied van marketing en/of productie.